de ch-de at-de gb fr es it pl nl se
Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev

DiMaBays nyhetsbrev håller er regelmässigt uppdaterade om vårt nätverk och våra paketbilagor.

Förnamn
Efternamn
Företag
E-mail

Jag har läst informationen gällande dataskydd

 

Skicka

Bolagsinformation

 

Office Berlin | Huvudkontor

DIMABAY GmbH
Schmiedehof 16
10965 Berlin
Germany

Kontakt

Tel: +49 (0)30 577 04 96 31
Fax: +49 (0)30 577 04 96 30
Mail: kontakt@dimabay.de
Web: www.dimabay.de

Management

VD: Martin Ehrentreich
Registreringskontor: Amtsgericht Charlottenburg
Registreringsnummer: HRB 155446 B
Momsregistreringsnummer: DE270964481

Ansvarsfriskrivning

1. Innehåll av online erbjudandet
Upphovsmannen tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten av informationen. Skadeståndsanspråk mot författaren, som avser skadestånd av materiell eller immateriell karaktär, orsakat av användning eller felanvändning av den presenterade information eller genom användning av felaktig och ofullständig information är i grunden undantagna, förutsatt att inga uppenbart uppsåtliga eller grovt oaktsamma fel gjorts av författaren.
Alla erbjudande kan ändras och är icke-bindande. Upphovsmannen förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av hemsidorna eller hela erbjudandet, att komplettera eller avsluta eller dra tillbaka publikationen tillfälligt utan att speciellt meddela det.

2. Referenser och länkar
För alla referenser, direkta eller indirekta, vilka omdirigerar besökaren till en tredjepart (länkar) och vilka ligger utanför skopet av författarens ansvar, faller ansvar endast på upphovsmannen om det kan visas att denne haft tidigare kännedom om innehållet och endast om denne inte bara hade de tekniska möjligheterna till hands, utan om det också är rimligt att förvänta sig att upphovsmannen ska stoppa användningen av sådant illegalt innehåll.

Upphovsmannen kungör härmed att vid tiden då länken fastlades, var inget illegalt innehåll märkbart. Upphovsmannen har överhuvudtaget inget inflytande över några aktuella eller framtida sammansättningar, innehåll eller legalt ägandeskap på de länkade hemsidorna. Upphovsmannen disassocierar därför tydligt sig själv från något och allt innehåll från alla länkade hemsidor som ändradats på något sätt efter att länken fastlagts. Detta kungörande gäller för alla länkar fastlagda inom vår egen hemsida och alla referenser och tredjeparts inlägg i gästboken, diskussionsforum, mail-listor, länk-omdirigeringar, och alla andra former av databaser som bedrivs av upphovsmannen, och där externa parter kan bidra till innehållet. Ansvar för sådan information, vilken kan vara illegal, inkorrekt, eller inkomplett, och speciellt för alla skador användning och icke-användning av den kan orsaka; ligger enbart på leverantören av informationen, vars hemsida är länkad och inte på personen eller företaget som inkluderade länken.

3. Upphovsrätt och varumärkes lag
I alla publikationer har upphovsmannen gjort varje försök att beakta upphovsrättslagar gällande all grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som har använts. Upphovsmannen har gjort varje försök att använda, där möjligt, upphovsmannens egen grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter eller att använda grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som är allmän egendom.
Alla varumärken som förekommer i upphovsmannens internet innehåll och som är skyddade av tredjeparter står fullt ut under de relevanta upphovsrättslagarna och rätten till ägandeskap, tillämpad till den registrerande ägaren i varje enskilt fall. Det ska inte antas att bara för att ett varumärke är omnämnt, är det inte skyddat av tredjepartens rättigheter.

Upphovsrätten för publicerat material skapat av upphovsmannen förbli upphovsmannens tillhörighet. Allt återgivande av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och text i annan elektronisk eller tryckt publikation är inte tillåtet utan uttryckt tillåtelse av författaren.

4. Dataskydd
Om och när det är möjligt att mata in personlig- eller företagsdata (email, namn, adress) på hemsidan, sker inmatningen av denna datan uttryckligen frivilligt. Användningen av och betalningen för alla erbjudna tjänster är tillåten - om tekniskt möjlig och rimlig - utan specificering av sådan data eller under specificering av anonymiserad data eller ett alias.

5. Laglig verkan av denna ansvarsfriskrivning
Denna friskrivning ska anses vara en del av det internet erbjudande från vilken denna sida refererades. Ifall delar av, eller individuella formuleringar av texten ej, inte längre eller inte fullt ut möter den applicerbara lagliga positionen, ska det återstående av texten förbli oberörd gällande innehåll och giltighet.

Google Analytics
Denna hemsida använder sig av Google Analytics, en webb-analys service tillhandahållen av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "Cookie"; textfiler som lagras på din dator och tillåter en analys av hur du använder hemsidan. Informationen som genereras av Cookies gällande din användning av denna hemsida (din IP adress inkluderat) är transfererad till en Google ägd server i USA, och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av hemsidan och sätter med informationen ihop en rapport om aktiviteten på hemsidan, och för att producera relaterade tjänster med hemsides-användningen och internet användningen.

Google kommer också föra över denna information till tredjeparter om nödvändigt, givet att det är lagligt föreskrivet eller i fall att tredjeparter behandlar datan på begäran av Google. Google kommer under inga omständigheter förknippa din IP adress med annan data lagrad av Google. Du kan förhindra installationen av Cookies genom en inställning i din webbläsares mjukvara. Vi vill dock påpeka att alla funktioner på vår hemsida i så fall inte kommer fungera.